Torstai, Marraskuu 5, 2020, 10:26

Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry

Syyskokous 21.11.2020 klo 16.00

Pullin koulu, Mynterläntie 228, 08500 Lohja ja Teams-etäyhteys

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta ja jäsenmaksun maksuajankohta.

  • hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi ovat erillisinä liitteinä
  • varsinaiseksi jäsenmaksuksi hallitus esittää 10 euroa / talous (taloutta kohden peritään 10 euroa riippumatta taloudessa olevien varsinaisten jäsenten määrästä)
  • kannattajajäsenmaksuksi hallitus esittää yhteisöiltä 100 euroa ja henkilöiltä 25 euroa
  • hallitus esittää jäsenmaksun eräpäiväksi 31.3.

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

  • hallitus ehdottaa 10 henkilön jäsenmäärää uudelle hallitukselle 

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

10. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1. Talousarvioehdotus 2021

2. Toimintasuunnitelmaehdotus 2021

 

 


Copyright (c) 2020, All Rights Reserved.