Väänteen Kylät

Tämä kyläsuunnitelma on tehty Väänteenjoen alueen kyläyhdistys ry:n alueelle, johon kuuluvat seuraavat kylät etelästä alkaen: useita rekisterikyliä sisältävä Santojan alue Saukkolantien varressa, Vasarla, Pulli, Kouvola ja Mynterlä Mynterläntien varressa, Kutsila, Suittila, Hietainen ja Koski Saukkolantien varressa sekä Maikkalan kylä Oittilantien alun ja Talpelantien varressa. Tähän kyläsuunnitelmaan on otettu mukaan myös Kosken ja Maikkalan välissä oleva entisen Nummi-Pusulan kunnan alue muutamine kiinteistöin

Kyläsuunnitelma on kylien yhteinen tahdonilmaus alueen kehittämisestä. Kyläsuunnitelma ei ole lopullinen ja täydellinen asiakirja, vaan aika ajoin sitä on päivitettävä. Kyläsuunnitelma painottuu tulevaisuuteen, mutta tietolähteenä esimerkiksi uusille asukkaille kyläsuunnitelmassa on kerrottu myös alueen historiasta ja nykytilanteesta.


Työryhmä 2014
Copyright (c) 2020, All Rights Reserved.